Hva gjør vi?

Sindre Risheim holdt oss trygt i hånden da Stiftelsen Elektronikkbransjen fikk ny designprofil i 2005, og ved omleggingen av fagbladet Elektronikkbransjen fra nr. 1/2006. Siden har han stått for det meste av bladets lay-out, og det har vært en glede å samarbeide med ham. Han har gitt oss et tidløst og effektivt design, og i forbindelse med våre ti årlige utgivelser opplever vi at han hver gang leverer i tide – av beste kvalitet. Stian Sønsteng, ansvarlig redaktør.

Ja, hva gjør egentlig en grafisk designer?
– Jo, nå skal du høre:

Profilering/identitet:
Visuelle profiler for små og store virksomheter, fra enkle uttrykk og logoer til omfattende profilprogram, redesign og/eller videreutvikling av eksisterende visuelle identiteter. En visuell identitet består av grunnelementene logo, typografi og farger. Disse sammen med evt. andre grafiske elementer implementeres på ulike platformer og medier etter behov.

Identitetsutvikling:
SRd utfører hele visuelle profilpakker, fra idéarbeid og formanalyser via skisser og design til implementering på både analoge og digitale plattfomer, profilhåndbøker og maler for både store og små virksomheter og produkter.

Logo:
Logoutvikling fra scratch, videreutvikling eller rentegning.

Publikasjoner:
Design av magasiner, årsrapporter, kataloger, brosjyrer, foldere, plakater, postkort etc. Alle typer publikasjoner for trykk eller skjerm.

Bøker:
Design av praktbøker, skolebøker, fagbøker, skjønnlitteratur osv., osv., både omslag og materie.

Digitale medier:
Design av nettsider og apps til skjerm, nettbrett og mobil, lay-out og maler for PowerPoint og Word, digitale nyhetsbrev, m.m.

Underleverandører:
SRd har et nettverk av dyktige underleverandører på produksjon/trykking og produksjon av annet fysisk materiell, programmering og tilrettelegging for digitale medier som f.eks. websider og apps, tekst / innhold, fotografering og illustrasjoner.

– – – – –

Freelance
Sindre Risheim har utført freelanceoppdrag for bl.a. Bleed, Melkeveien Designkontor, Odd Thorsen AS, Nucleus og Geelmuyden.Kiese. Har du et design- eller reklamebyrå hvor det av og til koker over eller trenger du økt bemanning på et prosjekt? Send en mail til mail@sindrex.no

– – – – –

Samarbeidspartnere:
SRd er samlokalisert med webutviklerene Vangen & Plotz og Ord & Handling som leverer tekst + innhold. Sammen er vi en totalleverandør av design, teknologi og innhold til alle platformer.

– – – – –

Trygghet
Sindre Risheim har lang erfaring i bransjen og har tidligere jobbet i velrennomerte designbyråer både nasjonalt og internasjonalt. Han har jobbet med alt fra store internasjonale merkevarer til små lokale firmaer som nesten ingen vet om ennå. Han er også autorisert medlem i fagorganisasjonen Grafill og er AMG sertifisert.