LES MER

Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»

I trygge hender er en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge.

I trygge hender gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten i perioden 2011 – 2013, på oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren.

Kampanjen har tre hovedmål:
Redusere pasientskader.
Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Sindrex har utformet kampanjemateriell i.h.t. eksisterende visuelle profil i form av bl.a. plaketer for helseinstitusjoner over hele landet.

Related projects
Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»

I trygge hender er en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender gjennomføres i

Continue reading

Ta kontakt på: mail@sindrex.no / t: 95 93 18 89

Vi hjelper deg gjerne med logo og visuell identitet, visittkort og konvolutter, magasiner, årsrapporter, brosjyrer, websider (jada, fungerer på

Continue reading

stigogstein.no

Nye websider for Stig og Stein. Designet skulle være ukomplisert og rødt og bygget på publiseringsplattformen WordPress. På budsjett laget vi en

Continue reading


IdéBox

Denne trenger du til møterommet, inneholder møteguide, kreative teknikker og alt materiell du trenger for å lede et godt idémøte.

Continue reading

Stig 500

Minisite for Stig 500 – Stig Hjerkinn Haug (Stig i Stig og Stein) ga bort en strøken ’71 Fiat 500 til den/de som bestilte foredrag nr

Continue reading